Göteborgs stora dilemma: Alla vill anställa samma personer

Göteborg borde vara en vinnare – mitt i den globala digitaliseringstrenden. Men en faktor är verkligt oroande, enligt HiQ:s nye Sverigechef Jerker Lindstén:

­– Ett kort tag, under den värsta krisen 2020, trodde man att kompetensbristen skulle lösa sig. Men det varade väl bara ungefär tre månader. Sedan var den extrema bristen tillbaka.

Digitaliseringen av människors vardag skapar en hävstång för Göteborgs näringsliv. Utvecklingen snabbspolas på grund av pandemin, som it-konsultbolaget HiQ:s nytillträdde Sverige-chef Jerker Lindstén uttrycker det.

Från sin bas i Göteborg, beskriver han en exploderande efterfrågan på digitala lösningar för konsumtionen, arbetslivet och företagens verksamhetsutveckling.

Och i Göteborg finns mycket digitaliseringskompetens samlad. Storföretagen investerar stort i forskning och utveckling som är kopplad till AI, 5G, uppkopplade prylar och analys av stora datamängder.

Mycket drivs från det forskningsintensiva fordonsklustret och av omställningen av transportsektorn.

Men det drivs också på genom Ericssons utvecklingscenter på Lindholmen, som har en strategisk roll inom 5G. Ericsson är ett exempel på företag som förändrats i grunden. Från att ha varit ett av världens största hårdvarubolag till ett av världens största på mjukvara.

Alla jagar samma talanger

Det innebär också allt skarpare konkurrens om människor och talanger på digitaliseringsområdet.

– Alla söker samma digitaliseringspersoner för mjukvaruutveckling. Det gäller för alla segment. Man söker dem inom fordonsindustrin och inom healthcare. Till AstraZeneca, Spotify, startups och konsultföretag, säger Jerker Lindstén.

– Det är en bristvara. Om vi ska lyckas med den typ av utveckling som vi hoppas på för Göteborg måste vi lyckas attrahera människor med sådan kompetens. Göteborg måste kännas som en region där man verkligen vill etablera sig.

Jerker Lindstén, ny vd HiQ Sverige, styrelseordförande GREAT och styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren.

Nu är det inte bara som konsultbolags-vd Jerker Lindstén pratar. Engagemanget för Göteborg ligger också i rollen i styrelsen för Västsvenska Handelskammaren och som ordförande för samarbetsorganisationen GREAT, där regionens it-infrastruktur är i fokus.

Bristen har funnits länge

Kompetensutbudet har under många år varit en stående punkt på näringslivet lista över hot mot Göteborgsregionens utveckling. Svårigheten att få tag på nya medarbetare med rätt kunskaper har beskrivits som ett tillväxthinder i många branscher.

Allt från bilbyggare och plåtslagare till kockar har varit bristvaror under den långa raden av högkonjunkturår.

Men nu är det alltså skarpt läge när det gäller utveckling av mjukvara.

Konkurrensen om kompetensen är inte lokal. Den är inte regional. Eller ens nationell. Det är ett globalt race, där Göteborg måste hävda sig mot några av världens mest spännande techmiljöer.

­– Så är det. Healthcare och digitaliseringen av fordonsindustrin är en global trend, säger Jerker Lindstén.

– Då behöver man se på Göteborg som en region där det händer så spännande saker inom mjukvaruutveckling att det är värt att söka sig dit. Fordonsindustrin är den häftigaste av alla mjukvaruindustrier i dag. Ska du jobba med det allra senaste inom mjukvara och programmering är det den som gäller.

Fordonsindustrin är den häftigaste av alla mjukvaruindustrier i dag. Ska du jobba med det allra senaste inom mjukvara och programmering är det den som gäller.

– Ta Volvo Cars som ett exempel. Det är fantastiskt att de flyttar hem mycket av sin mjukvaruutveckling. De gör det av strategiska skäl för att de ser hur viktigt det är med uppkopplade tjänster, men också för att de faktiskt kan göra det. De skulle ju kunna lägga det i vilken annan del av världen som helst.

Heavy metal och bocka plåt

Men trots detta har bilden av Göteborg som en högteknologisk stad svårt att få fäste. Det brukar också beskrivas som ett av Västsveriges största dilemman.

Det finns väldigt många initiativ där man pratar om oss till och med globalt. Vi har blivit kända för att ha tagit fram lösningar inom bland annat elektrifiering, uppkoppling, förarlösa transporter och Industri 4.0.

– Men den andra sidan finns också. Det vet jag eftersom jag befinner mig mycket i Stockholm och andra delar av världen. Då ses vi fortfarande som en traditionell industristad. Det jag pratar så entusiastiskt om är inte detsamma som att övriga världen känner till detta. Ofta förknippar man fortfarande Göteborg med heavy metal och bocka plåt.

Bilden av industri- och arbetarstaden Göteborg är förstås präglad av biltillverkningen. Precis som av varven en gång i tiden. Och staden är fortfarande djupt beroende av de båda Volvokoncernerna.

Arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, universiteten, tjänstesektorn, innovationsklimatet, stadsbyggnad och infrastruktur – allt är i hög grad beroende av att lastbilar och personbilar fortsätter vara lönsamma storsäljare på de största exportmarknaderna. Även när förutsättningarna nu förändras i grunden.

En mer pessimistisk bild

Det finns också en annan, mer pessimistisk bild av hur väl rustat Europa, Sverige och Göteborg är för att konkurrera med ny teknik och innovativ tjänsteutveckling. Den bilden förmedlas dessutom från högsta nivå i Sveriges största företag; lastbilsjätten AB Volvo.

När AB Volvos styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg intervjuas i Dagens Nyheter säger han att Sverige, landet där mobiltelefonin uppfanns, har hamnat på efterkälken. Svanberg, med ett förflutet som vd för Ericsson, oroas över att Kina och USA investerar oerhört mycket mer i digital teknik, och att 5G i Sverige ligger långt efter andra delar av världen.

”Det är mer dramatiskt än man kan tro. Vi är i en brytningstid i samhället, ungefär som när jordbrukssamhället fasades ut av den industriella revolutionen. Då blir 5G och den digitala infrastrukturen motorvägarna in i det nya samhället”, säger Carl-Henrik Svanberg i DN.

Liknande resonemang kan man höra från annat håll när det gäller Sveriges och Göteborgs förmåga inom området artificiell intelligens. Det nationella AI-centret finns visserligen på Lindholmen, men andra delar av världen har kommit betydligt längre.

Nya branscher blommar ut

Men med digitaliseringen breddas samtidigt regionens näringsliv. Positionerna inom de gamla traditionella branscherna blir framgångsfaktorer om korten spelas rätt i den tekniska omställningen.

– Nu har det blivit många fler marknadssegment som blommar ut. Vid sidan av fordon, medicin och handel, ser vi en fortsatt breddningen av exportindustrin som alltid varit så stark i Göteborg, säger Jerker Lindstén på HiQ.

– Dessutom har vi glädje i Göteborg av att vi är vana vid att verka på en världsarena. För nya digitaliseringstjänster, som är det jag kan bäst, är det jätteviktigt att de lyckas på en global arena. Allt det där talar för en positiv utveckling.

Men det mest spännande med Göteborg och digitaliseringstrenden är antagligen det som vi rätt ofta brukar ta upp i det här forumet, nämligen att branscher som tidigare inte hade så mycket att göra med varandra nu plötsligt glider ihop.

Som bilar och hälsa, till exempel. Som kullager och gröna städer. Som medicin och AI.

Som bilar och hälsa. Som kullager och gröna städer. Som medicin och AI.

Jerker Lindstén är också inne på detta.

­– Det har skapats ett antal nya skärningspunkter mot stora tekniktrender som påverkar de här industrierna väldigt mycket. I Göteborg och Västsverige har vi förutsättningarna att utveckla den typen av tjänster.

För mjukvaruutveckling är helt oberoende av vilket marknadssegment det handlar om, påpekar han.

– Den skär rakt igenom. Och vi har alla de riktigt stora spelarna inom respektive industri här.

Kunskapen som byggdes upp inom Ericsson kunde man sedan ta med sig över till automotive. Den branschen var väldigt tidigt med uppkopplade tjänster. Det kunde man sedan ta vidare in i annan industri och till healthcare.

– Mjukvarukunnandet är därför högvilt. Det behövs i alla branscher. Det går att plocka erfarenheter från en industri till en annan, och man kan till och med utveckla tjänster över marknadssegment.

Branscherna växer samman

Dessutom växer alltså branscherna samman.

– Ta det här spännande som händer inom fordon, healthcare och telekom. De verkar ju tillsammans för att ta fram tjänster. Telekom och fordon var tidiga, men nu kommer även healthcare in, till exempel med teknik för att undvika olyckor, eller till och med för att bedöma hälsostatus under tiden man kör för att undvika mänskliga fel.

Allt det där skapar möjligheter. För företagen som skapar och säljer tjänsterna. För de som använder tjänsterna. Och för Göteborgsregionen.

– Vi kan bli effektivare inom hälso- och sjukvård. Effektivare i arbete och tjänsteresor. Miljöpåverkan minskas. Företag effektiviseras och minskar kostnader, så att jobben kan behållas här istället för att gå till lågkostnadsländer. Det går att plocka hem projekt, automatisera och arbeta på distans. Det finns otroligt mycket spännande digitaliseringstrender som sker just nu.

Fördel att storbolagen är på plats

Så, bilden av heavymetal-Göteborg är fortfarande lite av ett problem och slagsmålet om mjukvaruingenjörer är ett dilemma.

Men, de stora företagen går ”all in” på mjukvaruområdet, och branschgränserna överskrids på ett nytt och spännande sätt. Göteborg verkar ha goda möjligheter att göra skillnad i de stora samhällsutmaningarna.

Göteborg är bra positionerat. En stark faktor, som är väldigt attraktiv, är att vi har de stora avnämnarna för de nya tjänsternas på plats, och till och med många huvudkontor här för de absolut mest spännande bolagen.

– Det är både tunga och lätta fordon, och healthcare. Riktigt starka varumärken och en otrolig exportindustri som genomgår en snabb digitalisering. Det är den bästa förutsättningen att vara nära dem.

Riktigt starka varumärken och en otrolig exportindustri som genomgår en snabb digitalisering. Det är den bästa förutsättningen att vara nära dem.

Men det är inte Apple, Facebook och Google.

Jerker Lindstén önskar att han kunde ha sagt att de stora techjättarna som driver på utvecklingen också fanns på plats.

– Men det är det ju inte sant, även om Apple har etablerat sig i Göteborg, konstaterar han.

Ändå finns det tecken på att regionens näringsliv är på gång att få bättre och bättre samarbete med de stora plattformstillverkarna.

– Google, Apple, Amazon – de kan man inte bortse från. Deras enorma investeringar i världen måste vi dra nytta av.

Smarta samarbeten med Apple och Google

Återigen är det fordonsindustrin som går i bräschen.

– Det är ett väldigt konkret exempel, långt innan Apples kontor här. Jag tycker aktörerna både inom tunga och lätta fordon varit tidiga på att etablera samarbete med de riktigt stora.

– Vi ser superstarka samarbeten direkt med Google/Android och även Apple på smarta fordonstjänster. Det är ett genidrag att gå in i strategiska partnerskap istället för att utveckla tjänsterna själva. Det kommer inte att funka att varje silo bygger sina egna tjänster. Då blir vi omkörda av Tesla, tyskar och andra, säger Jerker Lindstén.

Men det är inte bara de amerikanska techjättarna som nu har stor påverkan på Göteborg.

– Det finns jätteviktiga kinesiska mjukvaruaktörer som man också måste förhålla sig till. Och dra nytta av att de investerar så mycket i digitalisering, påpekar han.

11 tankar på “Göteborgs stora dilemma: Alla vill anställa samma personer

 1. Kul att fler beskriver den tesen vi länge har haft – att korsbefruktningen mellan branscher och sektorer starkt bidrar till innovationskraften och omställningshastigheten. Sen delar jag önskan att vi kunde attrahera fler trevliga och duktiga människor till vår del av världen.

 2. Vibbar från förr Kenny – kommer ihåg när du skrev om mig & Interaktiva Mediaproducenter IMP ca. 1998 på ungefär samma tema – då var det digitalbyråerna i Gbg som samlade sig i organisationen IMP för att göra Gbg mer attraktivt för “webbranschen” efter att en artikel i Stockholmspressen uttryckt att Göteborg var en “krater” på den digitala fronten.

  1. Ibland känns det som man har skrivit alla texter hundra gånger tidigare Thomas. Mycket är sig likt. Men en hel del förändras också.

 3. Mycket spännande och tänkvärt. En fråga som väcks hos mig är hur stadens övergripande attraktivitet samspelar med dessa frågor. Bolagen, jobben och förutsättningarna finns ju, men de finns på andra ställen också. Varför ska man välja att etablera sig i Göteborg? Att enbart flytta till där jobben finns har haft en vikande betydelse sedan 50-talet

  1. Japp, det brukar ju heta numera att jobben flyttar dit där människorna finns. Stadens attraktivitet beror förstås på en massa faktorer. Till exempel att det även finns spännande saker att syssla med utanför tekniksektorn. Men självklart är trygghetsfrågorna, som väl de flesta storstäder brottas med, oerhört viktiga. Och bostäderna. Och skolorna. Allt det där har du koll på Rudolf. Annars tycker jag Göteborg börjar göra mycket rätt i den bredare uppslutningen bakom sin “berättelse” om regionen mitt i ett utvecklingssprång – något som man gärna vill vara en stolt del av. Men det behövs mycket mer. Och det får inte vara tomt skryt som snarare förstärker intrycket av dåligt självförtroende. Där tycker jag Göteborg ibland hamnar helt fel

   1. Själv tror jag att bostadsfrågan är direkt avgörande. Idag är priserna i Stockholm så höga att unga väljer bort staden för att de hittar inget boende. Här har Göteborg en jättemöjlighet att framstå som det raka och enkla alternativet.
    För några år sedan såg jag Göteborg som en stad på väg utför. Det var väldigt lågt med investeringar i infra och bostäder jämfört med både Stockholm och Malmö. Framförallt Skåne framstod som framtidens plats att etablera nya företag i med sin närhet till Köpenhamn och kontinenten. Men sedan några år tillbaka så har Göteborg kommit igen. Svagheten vi har är beroendet av de stora företagen. I Stockholm så finns det en myriad av företag och myndigheter som digitaliserar vilket gör att de ramavtal som storföretagen har i Göteborg och som håller ned priserna på konsultmarknaden och indirekt lönerna inte är lika effektiva. Skall man som ung skaffa sig en snabb karriär med bra löneutveckling så skall man flytta till Stockholm förutsatt att man hittar någonstans att bo. Just lönedelen pratar storföretagen i Göteborg ofta tyst om. Betalade man bättre så fick man också folket.

 4. Tar med en nypa salt. Efter 2 års heltidsstudier som Digital Data Analytiker examinerad 2018 och en civ ing/civ ek i botten så råder det tyvärr diskriminering på vår lokala arbetsmarknad mot åldersrika som förhindrar att denna arbetskrafts reserv ej utnyttjas, trots det behov som artikeln påstår finnas.

  1. Bra poäng, företagen letar efter människor som är unga och välutbildade med kort startsträcka. Inte minst inom IT där utvecklingen går fort vill man ha ung arbetskraft eftersom man tror att de lärt sig den senaste tekniken. Därför finns det en åldersdiskriminering på marknaden som man undviker att prata om.
   Skall Göteborgsregionen lyckas så måste man tänka annorlunda. Göteborg är inte New York eller ens Stockholm, vi är som Dusseldorf eller Manchester, man har hört namnet men det är inga städer som unga drömmer om att flytta till. Så man måste jobba med att använda de resurser som finns och inte köra fast i diskriminering av äldre och andra grupper.

   1. Precis rätt. Kraven under en kuvslång karriär ändras hela tiden. Kommer ihåg Ericsson där halva gänget (över 35?) fick uppmuntran till ”annan plats” och samtidigt sökte man med ljus och lykta efter ”mindre åldersrika tangentbords slavar/programmerare”. Hålen som uppstod pga detta fylldes snabbt med ingenjörer/orogrammerare från Inien, fd Öst europa osv och de 35+’are som gick ut i kylan lämnades i utanförskap.
    Tänk om man gjorde som inom yrkesförar branschen, där t.ex. busschaufförer över 50+ har hög efterfrågan men kravet är att förnya sitt YKB, YrkesKompetensBevis, vart 5:e år.
    Ofta sponsrat av arbetsgivaren.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.