Anders Johansson: Sju höjdpunkter på Frihamnsdagarna

Det finns mer än 100 programpunkter under Frihamnsdagarna 3-4 september. Anders Johansson, medie- och kommunikationsproffs i Göteborg, har valt ut några som han tycker ser extra intressanta ut.

1) Blir det valutspel?


Sveriges åtta riksdagspartier, samt de två partier i Göteborgs kommunfullmäktige som inte finns i riksdagen, håller tal.
Sju av partierna representeras av sina ledare i fullmäktige, ett av sin biträdande gruppledare och två av riksdagsledamöter. Talen är korta, femton minuter, och utspridda över de två dagarna.
Det är bara ett år kvar till valen (riksdagen, regionerna, kommunen) och de ska bli intressant att se om vi får uppleva något eller några riktigt intresseväckande utspel på sätt som ofta sker på den etablerade politiska scenen i Almedalen.

Demokraterna: Martin Wannholt, fredag 3 september klockan 11.05. Feministiskt initiativ: Stina Svensson, fredag 3 september klockan 12.20. Kristdemokraterna: Kalle Bäck, fredag 3 september klockan 13.05. Miljöpartiet: Leila Ali Elmi, fredag 3 september klockan 14.50. Liberalerna: Maria Nilsson, fredag 3 september klockan 16.05. Vänsterpartiet: Daniel Bernmar, lördag 4 september 11.20. Centerpartiet: Emmyly Bönfors, lördag 4 september 12.35. Sverigedemokraterna: Jörgen Fogelklou, lördag 4 september 13.50. Moderaterna: Axel Josefson, lördag 4 september 15.05. Socialdemokraterna: John Attenius, lördag 4 september 16.20.

2) Har pandemin fått oss att långsiktigt ändra våra resvanor?


Resandet med kollektivtrafik i Västsverige minskade med 31 procent under 2020 jämfört med året innan – från 355 miljoner resor till 246 miljoner, en effekt av pandemin.
Nu har Västtrafik, som ansvarar för resandet med buss, tåg, spårvagn och båt i regionens 49 kommuner, frågat invånarna hur de ser på sitt framtida resande. Har den nya situationen skapat nya resemönster där vi kanske cyklar och går mera? Inbjudna experter hjälper till att tolka undersökningsresultatet.

Fredag 3 september klockan 11.30-12.15.

3) Har regeringen något nytt att berätta om den ökande kriminaliteten?


Sverige arbetar för att bättre komma till tals med knarkrelaterad brottslighet – samtidigt som media nästan dagligen rapporterar om allvarliga våldshändelser.
Mikael Damberg, inrikesministern med ansvar för polisfrågor, och Erik Nord, frispråkig polischef i Göteborg, diskuterar en fråga som de svenska väljarna prioriterar allt högre.

Fredag 3 september klockan 14.00-14.45.

4) Varför i hela friden vill människor inte ta till sig kunskap?


Åsikter som går före fakta – det präglar en allt större del av den offentliga debatten. Begreppet kunskapsresistens är, tragiskt nog, alltmer förekommande.
Varför vill en del människor och grupper (till exempel i klimatdebatten och frågan om vaccinationer) inte ta till sig kunskap? Är detta rent av på sikt ett hot mot demokratin?
I den panel som ska diskutera vilken roll politiker, medier och utbildningsinstitutioner spelar i detta finns bland annat Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Jesper Strömbäck, professor i journalistik, medie- och kommunikationsfrågor vid Göteborgs universitet.

Fredag 3 september klockan 17.45-18.30.

5) Hur utvecklas demokratin i världen – och inom EU?


Vad gör EU för demokratin i världen? Det är utgångspunkten för ett samtal mellan den svenska EU-parlamentarikern Evin Incir (S) och Carin Ölmunger från organisationen Demokrati utan gränser som arbetar enligt devisen ”Rätten till demokrati överskrider nationella gränser” och idag finns i fyra länder.
Kanske kan man utgå från att demokratifrågan inom EU:s egna gränser får ett eget litet avsnitt här. Det är ju väl känt att etablerade EU-länder ifrågasätter och kritiserar utvecklingen i en del av de länder som blev en del av unionen vid den stora medlemsutvidgningen för snart 20 år sedan.

Lördag 4 september klockan 11.30-12.00.

6) Har Göteborgs-andan fått liv igen?

Göteborgs-andan, det omdiskuterade, informella samarbetet mellan politik och näringsliv, har levt ett berg-och-dal-bane-liv – och har många gånger setts som både död och begraven.
Men nu ställs frågan: håller Göteborgs-andan 2.0 på att skapas? En tidsenlig samarbetsmodell där det offentliga, näringslivet, universiteten och civilsamhället, har arbetat ihop sedan 2016 i det som ibland kallas triple helix-modellen.
Ambitionen är att Göteborg ska ingå i FN-organet Unescos nätverk för kreativa städer i det som kallas  Unesco City of Literature.
Projektet – som ska diskuteras och presenteras på Frihamsdagarnas andra dag – har pågått sedan 2016. Besked från Unesco kommer senare i höst.

Lördag 4 september klockan 11.45-12.30.

7) Kan musiker rikta fokus mot det okända valet?


Den 19 september i år är det kyrkoval – det som ofta kallas det okända valet. Röstkort har börjat skickas ut till de 4,9 miljoner som är röstberättigade.
Valet äger rum vart fjärde år och förra gången, 2017, var valdeltagandet det högsta sedan 1934 – men stannade ändå på bara drygt 19 procent. En jämförelse: i det senaste riksdagsvalet var valdeltagandet drygt 87 procent.
Därför kan kanske det panelsamtal med rubriken Ett fritt kulturliv i en demokratisk kyrka som arrangeras på Frihamnsdagen andra dag av Musiker mot rasism kanske vara en del i ett öka intresset för kyrkovalet och få fler medlemmar i Svenska kyrkan att engagera sig.

Lördag 4 september klockan 11.45-12.30.

Och så kan jag inte låta bli att också nämna:

Demokratin jubilerar – med en eldsjäl på scenen.


I år det 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. Med anledning av jubileet tillsatte regeringen 2018 kommittén Demokratin 100 år med uppdraget att säkerställa en uthållig demokrati.
Kommittén leds av Peter Örn, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio och Folkpartiets partisekreterare och dessutom en ivrig debattör i demokratifrågor. Tillsammans med Kristina Jonäng ( C), regionråd i Västra Götalandsregionen, ska han diskutera demokratins förutsättningar.

Fredag 3 september klockan 15.15-15.35.

Renässans för folkbildningsverksamheten?


Kunskap är makt, brukar man säga ibland.
Hur kunskap och demokrati hänger ihop försöker företrädare för Kvinnofolkhögskolan och Mångkulturella folkhögskolan i Göteborg reda ut.
Demokrati kan vara lika självklar som att andas, säger arrangörerna, men utvecklingen i länder både nära och långt borta visar att den måste värnas.

Fredag 3 september klockan 15.30-16.15.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.