Starkt jobbat GP!

Där fick jag så jag skulle kunna tiga flera år framåt. Men det vill jag förstås…

Är nöden den morsa innovativa medier saknat?

Pandemikrisen kommer att driva på omställningen i många branscher. Med förändringar som alla vet måste göras,…