Konsten att ducka med värdighet

Del 2 av Johanssons och Genborgs snack om medierelationer handlar om hur man säger nej. Första…